Системна інтеграція

Системна інтеграція — це об'єднання на апаратному та програмному рівні всіх існуючих в компанії бізнес-додатків та обладнання у цілісну, працездатну систему сервісів, що функціонують в рамках єдиної бізнес-логіки.
Послуга включає розробку, впровадження, супровід, підтримку, навчання, розвиток корпоративних інформаційних систем і телекомунікаційних мереж, включаючи забезпечення їхньої безпеки.
Результатом послуги є спрощення та автоматизація бізнес-процесів, максимально ефективне управління організацією, підвищення надійності та безпеки інтегрованих систем, ефективна взаємодія систем на базі спільної платформи та значне зниження витрат на обслуговування.